Vis: een bewuste keuze!

Maak jij ook steeds vaker bewuste keuzes in wat je eet? Als je een volgend visje naar binnen hapt, bedenk je dan ook dit. Zoals op alle terreinen bestaat ook op het gebied van visserij strenge wet- en regelgeving. Beroepsvissers op zee moeten zich houden aan het gemeenschappelijk visserijbeleid van de Europese Unie. Het werd in het leven geroepen om de gemeenschappelijke wateren én de visbestanden te beheren op een manier die voor alle landen een gelijk speelveld creëert. 

Dit is de basis, waarop het Nederlandse ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voortborduurt met nationale wetten en regels. Effectief toezicht zorgt ervoor dat de vissector zich strikt houdt aan de wettelijke regels. Dat is enorm belangrijk voor de bedrijfstak zelf en mensen die vis eten. Maar ook voor de visstanden in de Noordzee, eerlijke concurrentie én een goede reputatie van de Nederlandse visbranche. De NVWA controleert voortdurend de gehele visserijketen: van visserij tot viswinkel en restaurant. 

Hierdoor mag je er als consument op kunnen vertrouwen dat alle vis die in Nederland worden verkocht, een verantwoord product betreft. Wees je hiervan bewust in deze Bewuste Vis Week.