De makreel heeft weer het MSC-certificaat!

Onlangs verscheen de nieuwe VISwijzer, de lijst waarmee consumenten een keuze kunnen maken voor verantwoorde vis. De makreel is daarin terug gekeerd naar de kleur blauw, wat gelijk staat aan een prima keuze. De Nederlandse makreelvisserij heeft het MSC certificaat terug gekregen. Diverse landen hebben goede afspraken gemaakt over de vangst van makreel, waardoor dit belangrijke certificaat weer kon worden uitgereikt.  Ook met andere vissoorten gaat het goed, zoals de Noordzeeschol, waarvan de visstand significant is verbeterd.